Mubong Sugilanon – Textmate
February 14, 2019
Mga kandidato sa Cebu City nagpeace covenant
February 19, 2019

Political Jokes

Ni Radyoman Buen Algono
1.

Tulis Ni

Tulisan: (gitionan ug kutsilyo) Tulis ni, ihatag ang tanan nimong kuwarta.
Politiko: Huh? Oy, wala ka kaila nako? Senador ko.
Tulisan: Aw, Senador ka diay? Tulis ni, ihatag ang tanan namong kuwarta!
Politiko: Ngakkk!

2.

Plastic

Pasahero 1: (kuyawan) Tabang mo, nahulog si Mayor sa dagat!
Pasahero 2: (kalma) Ayaw kabalaka, dili na malumos.
Pasahero 1: Unsaon nimo pagsiguro?
Pasahero 2: Molutaw ra na siya kay plastic na.
Pasahero 1: Toinkkk!

3.

Pork Barrel

Politiko: Pasaylua ko Padre kay nangawat ko sa akong pork barrel.
Pari: Pila ang imong nakawat?
Politiko: Nakakawat ko ug 150 million.
Pari: Ang imong penetensya kay mangadye ka ug 150 ka Maghimaya ka Maria, 150 ka Amahan Namo ug 150 ka Himaya Sa Amahan.
Politiko: Puwede ako lang tingbon Dre?
Pari: Ngano man?
Politiko: Naa pa man koy kawatunon sa budget insertion.
Pari: Ngehhh!

4.

Magpolitiko

Amahan: Ikaw nga akong kamagwangan magsundalo ka kay ang imong nawong maldito apan buotan.
Maguwang: Oo Tay.
Amahan: Ikaw nga manghod kay magpolitiko ka.
Manghod: Ngano man Tay?
Amahan: Ang imong nawong buotan apan kawatan.
Manghod: Tongggh!
5.

Mobotar Pa

Announcer: Mobotar pa mo karong eleksyon?
Listener: Oo oy.
Announcer: Ngano man?
Listener: Daghang manghatag.
Announcer: Tweng!

6.

Piyesta Sa Politiko

San Pedro: Ikaw Obispo, dayon sa Gingharian sa Diyos.
Obispo: Daghang salamat Nyor Pedro.
San Pedro: Ikaw politiko, dayon sa Gingharian sa Diyos kay nagpiyesta
karon ang tibuok langit sa imong pag-abot.
Politiko: Salamat Nyor Pedro.
Obispo: (reklamo) Kadiyot ra god Nyor, ako nga Obispo mora man
lang ug ordinaryo lang para nimo ang akong pag-abot?
Apan niay politiko, inyo mang gipiyestahan?
San Pedro: Dako gyong piyesta para aning politiko kay siya pa ang
labing unang politiko nga nakasulod dinhi sa langit.
Obispo: Unswahhh?

7.

Mo-retire Kuno

Empleyado: Retire na ko ug ako natapos na ang akong panerbesyo.
Politiko: Retire na ko apan apan dili pa man ko pa-retiron sa mga
tawo.
Empleyado: Twehhh!

8.

Dili Modagan

Politiko 1: Promise ha, dili ko modagan.
Politiko 2: Dili pa ko kandidato ha.
Botante: Dili nato sila botaran!
Politiko 1 ug 2: Ayaw anahhh!
Botante: Ngukkk!

Leave a Reply

Your email address will not be published.